• Cửa hàng Xăng dầu số 89
 • Địa chỉ: Km6+500 QL5A, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng:Nguyễn Mạnh Hà
 • Điện thoai:043.3663.444
 • Cửa hàng Xăng dầu số 80
 • Địa chỉ: Km 12, QL 5, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng:Phạm Xuân Đồng
 • Điện thoai:0962.651.116
 • Cửa hàng mới Kim Sơn
 • Địa chỉ: Quốc lộ 17, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm
 • Cửa hàng trưởng: Nguyễn Văn Xuân
 • Điện thoai: 043.365.9889
 • Cửa hàng xăng dầu số 99
 • Địa chỉ: Xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng:Vũ Thị Hồng Phượng
 • Điện thoai:043.3663.444
 • Cửa hàng Xăng dầu số 83
 • Địa chỉ: Km7+200 QL5A, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng: Hoàng Ngọc Phách
 • Điện thoai:043.36.63.444
 • Gas Petrolimex Khu Vực Gia Lâm
 • Cửa hàng Xăng dầu số 77
 • Địa chỉ: Đường Ỷ Lan,xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng:Trần Quang Thái
 • Điện thoai:043.365.98.89
 • Gas Petrolimex Khu Vực Gia Lâm
 • Cửa hàng mới Đông Dư
 • Địa chỉ: Tỉnh lộ 379, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng: Nguyễn Minh Huệ
 • Điện thoai: 01699.211.210
 • Cửa hàng Xăng dầu số 87
 • Địa chỉ: Cầu Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng:Bùi Văn Quảng
 • Điện thoai: 0989.337.511
 • Cửa hàng xăng dầu số 100
 • Địa chỉ: Đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng: Nguyễn Văn Công
 • Điện thoai:0962.651.116
 • Gas Petrolimex Khu Vực Gia Lâm
 • Cửa hàng Xăng dầu số 82
 • Địa chỉ: Đốc đê Đa Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng:Nguyễn Lan Anh
 • Điện thoai:043.3663.444
 • Gas Petrolimex Khu Vực Gia Lâm