Danh sách cửa hàng Gas Petrolimex Đông Anh

 • Cửa hàng Xăng dầu số 102
 • Địa chỉ: Thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh,TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng:Đinh Thị Minh Thủy
 • Điện thoai:04.39 632 186
 • Gas Petrolimex Đông Anh
 • Cửa hàng Xăng dầu số 93
 • Địa chỉ: Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng:Chu Đình Minh
 • Điện thoai:04.38 835 119
 • Gas Petrolimex Đông Anh
 • Cửa hàng xăng dầu số 107
 • Địa chỉ: Thôn Hà Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng:Nguyễn Thị Hoa
 • Điện thoai:04 39 674 391
 • Gas Petrolimex Đông Anh
 • Cửa hàng Xăng dầu số 92
 • Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng:Trương Công Vỹ
 • Điện thoai:04.38 832 522
 • Gas Petrolimex Đông Anh
 • Cửa hàng Xăng dầu số 103
 • Địa chỉ: Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh,TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng:Nguyễn Kim Thịnh
 • Điện thoai:04.39 655 623
 • Email:chxd103.kv1@petrolimex.com.vn
 • Cửa hàng Xăng dầu số 91
 • Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, xãHải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng:Nguyễn Hồng Thái
 • Điện thoai:04.38 810 268
 • Email:chxd91.kv1@petrolimex.com.vn
 • Cửa hàng Xăng dầu số 90
 • Địa chỉ: Phố Cây Đa Bác Hồ, xã Cổ Loa, huyện Đông AnhTP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng:Vũ Thị Hoa
 • Điện thoai:04.38 832 306
 • Gas Petrolimex Đông Anh
 • Cửa hàng xăng dầu số 105
 • Địa chỉ: Tổ 36, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng: Phạm Mạnh Hùng
 • Điện thoai: 04 39 650 547
 • Cửa hàng xăng dầu số 106
 • Địa chỉ: Đường quốc lộ 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
 • Cửa hàng trưởng: Lê Xuân Trọng
 • Điện thoai: 04 39 560 060
 • Gas Petrolimex Đông Anh